perjalanan

Tampilkan hasil tunggal

 • Doa; Perjalanan Bersama Allah

  Doa; Perjalanan bersama Allah

  DAFTAR ISI

  1. Bercakap-cakap dengan Allah: Abraham – Kejadian 18:16-33
  2. Mengetahui Kehendak Allah: Musa – Keluaran 32:1-14
  3. Doa yang Dijawab: Nehemia – Nehemia 1:1-2:8
  4. Doa dan Peperangan Rohani: Daniel – Daniel 10
  5. Berdoa Bagi Bangsa: Yehezkiel – Yehezkiel 22:23-31
  6. Berdoa untuk Semua Orang: Paulus – 1 Timotius 2:1-8
  7. Bersandar pada Allah: Daud – Mazmur 5
  8. Jujur kepada Allah: Hana – 1 Samuel 1
  9. Bersyukur kepada Allah: Maria – Lukas 1:46-55
  10. Memberkati Orang Lain: Paulus – Efesus 1:15-23 dan 3:14-21
  11. Berdoa Bersama: Gereja Mula-mula – Kisah Para Rasul 4:23-31
  12. Berdoa dengan Yakin: Yesus – Lukas 11:1-13

Tampilkan hasil tunggal